Главная » Каталог статей / Публичные документы / Рішення міської ради
Рішення міської ради № 6/37-264

Завантажити повний текст рішення

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7


УКРАЇНА

ВУГЛЕГІРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ


від 30.01.2014 № 6/37-264
   м. Вуглегірськ

       

Про затвердження міського бюджету м. Вуглегірська    на 2014 рік

 

Керуючись Законом України "Про Державний  бюджет України на 2014 рік”, відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів  України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, міська  рада

 ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету  на 2014 рік у сумі 5133,200 тис.грн. Обсяг   доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 4552,800 тис.грн.,  спеціального фонду бюджету  580,400  тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 377,400 тис.грн. (додаток 1).
  2. Затвердити загальний обсяг видатків міського  бюджету на 2014 рік у сумі 5133,200 тис.грн. , у тому  числі обсяг видатків загального фонду бюджету у   сумі 4552,800 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 580,400  тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 377,400 тис.грн.  за тимчасовою класифікацією видатків та  кредитування місцевих бюджетів  (додаток   2)  та головними  розпорядниками коштів (додаток  3).
  3. Установити  розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі  1,000 тис.грн.
  4.  Затвердити  обсяги міжбюджетних трансфертів на 2014 рік:
  4.1. По видатках:
  4.1.1.Кошти, що передаються до районних та міських  (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення)  бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у  містах бюджетів у сумі 2832,600 тис.грн.
  4.1.2.  Перерахування коштів, що передаються до районних та міських (міст Києва і  Севастополя, міст республіканського і обласного значення), селищних, сільських  та районних у містах бюджетів здійснюються шляхом застосування нормативів  щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду міського  бюджету (додаток 4).
  Перерахування  недоотриманої місячної суми коштів, що передаються до районних та міських (міст  Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення), селищних,  сільських та районних у містах бюджетів здійснюється Управлінням Державної  Казначейської служби у м. Єнакієвому на підставі платіжних доручень виконавчого  комітету Вуглегірської міської ради за рахунок фактичних доходів загального  фонду міського бюджету м. Вуглегірська до 10 числа місяця, наступного за  звітним.”

 4.1.3. Субвенція  на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при  визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у  сумі 1185,700 тис.грн.(додаток 5).
  5.   Встановити, що у 2014 році:
  5.1.  До  доходів загального фонду міського бюджету зараховуються податки та збори,  перелік яких встановлено ст. 64 та частиною першою ст.69 Бюджетного кодексу  України.
  5.2. До доходів спеціального фонду міського  бюджету зараховуються податки та надходження, перелік яких визначено частиною  другою ст. 69, частиною першою ст.71 Бюджетного кодексу України.
  Доходи  спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені  законодавством.
  6. Затвердити  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету  розвитку (додаток 6).
  7. Затвердити перелік захищених статей  видатків  загального фонду міського бюджету на 2014 рік  за їх економічною структурою:
  -  оплата праці  працівників бюджетних  установ (код 2110);
  -  нарахування на оплату праці (код 2120);
  -  оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
  -  трансферти місцевим бюджетам (код 2620).
  8. Надати право міському голові в міжсесійний період приймати розпорядження  з наступним затвердженням на сесії міської ради про перерозподіл асигнувань між  напрямками витрат за функціональною та економічною ознакою.                                         
  9. Фінансування видатків міського бюджету по загальному фонду здійснюються в  межах фактичного надходження доходів з вживанням режиму економії.
  10. Встановити, що:
  10.1. Розпорядники коштів міського бюджету  мають право брати зобов’язання на здійснення видатків  в межах існуючих бюджетних призначень,  встановлених на 2014 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних  зобов’язань минулих років, взятих на облік органами Державного казначейства  України.
  Розпорядники коштів міського бюджету мають  право брати зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах  відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду.
  У  разі наявності у розпорядників бюджетних коштів простроченої кредиторської  заборгованості по заробітній платі, а також з оплати комунальних послуг та  енергоносіїв, розпорядники коштів міського бюджету в межах відповідних  бюджетних асигнувань не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі  по іншим заходам, пов’язаним з функціонуванням бюджетних установ (крім  захищених статей бюджету) до погашення такої заборгованості.
  10.2. Виконавчий комітет міської ради  утримує чисельність працівників та здійснює фактичні видатки на заробітну  плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень, винагород,  матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого для  бюджетної установи у кошторисах, забезпечує проведення індексації заробітної  плати працівників відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів  населення”.
  11. Надати право міському  голові укладати угоди з Управлінням Державної казначейської служби України у  місті Єнакієвому Донецької області на отримання:
  11.1. Позик на покриття  тимчасових касових розривів міського бюджету відповідно до частини п’ятої статті  43 Бюджетного кодексу України.
  11.2. Середньострокових  позик на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів  кошика доходів міського бюджету, визначених у законі про Державний бюджет  України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовахти їх повернення без нарахування відсотків за  користування цими коштами згідно із порядком, затвердженим чинним  законодавством.
  11.3. Позик на покриття  тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку  міського бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах  поточного бюджетного періоду згідно із порядком, затвердженим чинним  законодавством.
  11.4. Здійснювати в межах  поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до  кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладення договорів з установами  банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
  12. Виконавчому органу  Вуглегірської міської ради – головному  розпоряднику коштів міського бюджету:
  12.1. Забезпечити упорядкування видатків,  які здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань з приведенням показників по  мережі, штатам та контингенту установ та організацій у відповідності з  бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання в 2014 році.
  12.2. Проводити зобов’язання по  спеціальному фонду бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до  спеціального фонду.
  12.3. Передбачити в кошторисах доходів та  видатків бюджетних установ  у повному  обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ у відповідності з  встановленими діючим законодавством умовами оплати праці і розміром мінімальної  заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,  водопостачання, водовідведення, які споживаються бюджетними установами, та  послуги зв’язку, не  допускаючи  простроченої заборгованості із зазначених видатків.
  12.4. Встановити ліміти споживання енергоносіїв  у фізичних обсягах по бюджетній установі, виходячи із обсягів призначень,  затверджених у додатку 7.
  13. Додатки   до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  14. Дане рішення вступає в дію з 1 січня  2014 року та діє до 31 грудня 2014 року.
  15.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань планування  бюджету, фінансів, охорони здоров’я та  соціального захисту  (Лядська).

 

Міський голова                                                                                            М.О.Мартинов

Категория: Каталог статей / Публичные документы / Рішення міської ради | Добавил: MARISHS (30-01-2014, 19:16) | Просмотров: 503