Главная » Каталог статей / Публичные документы / Рішення міської ради
Рішення міської ради № 6/14-96

Завантажити повний текст

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4 и 6

Додаток 5


УКРАЇНА

ВУГЛЕГІРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ


від 29.12.2011 № 6/14-96
м. Вуглегірськ

Про затвердження міського бюджету     
м. Вуглегірська на 2012 рік

Керуючись Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік”, відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012 рік у сумі 4553,400 тис.грн.Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 4177,000 тис.грн., спеціального фонду бюджету  376,400 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 148,800 тис.грн.(додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у сумі 4553,400 тис.грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 4177,000 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 376,400 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 148,800 тис.грн.  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  (додаток  2)  та головними розпорядниками коштів (додаток  3).
3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 1,000 тис.грн.
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік:
4.1. По видатках:
4.1.1.Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів у сумі 2834,600 тис.грн. (додаток 4).
5.  Встановити, що у 2012 році:
5.1.  До доходів загального фонду міського бюджету зараховуються податки та збори, перелік яких встановлено статтями 64, 65, та частиною першою ст.69 Бюджетного кодексу України, ст. 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».
5.2. До доходів спеціального фонду міського бюджету зараховуються податки та надходження, перелік яких визначено частиною другою ст. 69 Бюджетного кодексу України, ст. 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».
Доходи спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.
6. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5)
7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2012 рік  за їх економічною структурою:
- оплата праці  працівників бюджетних установ (код 1110);
- нарахування на заробітну плату (код 1120);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
- трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
8. Надати право міському голові в міжсесійний період приймати розпорядження з наступним затвердженням на сесії міської ради про перерозподіл асигнувань між напрямками витрат за функціональною та економічною ознакою.                                   
9. Фінансування видатків міського бюджету по загальному фонду здійснюються в межах фактичного надходження доходів з вживанням режиму економії.
10. Встановити, що:
10.1. Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов’язання на здійснення видатків  в межах існуючих бюджетних призначень, встановлених на 2012 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік органами Державного казначейства України.
Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду.
У разі наявності у розпорядників бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості по заробітній платі, а також з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, розпорядники коштів міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по іншим заходам, пов’язаним з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених статей бюджету) до погашення такої заборгованості.     
10.2. Виконком міської ради утримує чисельність працівників та здійснює фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень, винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетної установи у кошторисах, забезпечує проведення індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення”.
11. Міському голові м. Вуглегірська:
11.1. Укласти договори з територіальним  управлінням Державного казначейства України у Донецькій області на отримання за рахунок коштів Єдиного казначейського рахунку, без нарахування відсотків за користування цими коштами, згідно із затвердженим чинним законодавством порядком:
- позик для покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних з забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці
робітників бюджетних установ і нарахувань на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
- короткотермінових  позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів  доходів міського бюджету на 2012 рік, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
11.2. Заключати угоди з фінансовими установами про направлення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитні рахунки для ефективного використання фінансових ресурсів у відповідності з діючим законодавством.
12. Виконавчому органу  Вуглегірської міської ради – головному розпоряднику коштів міського бюджету:
12.1. Забезпечити упорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань з приведенням показників по мережі, штатам та контингенту установ та організацій у відповідності з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання в 2012 році.
12.2. Проводити зобов’язання по спеціальному фонду бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду.
12.3. Передбачити в кошторисах доходів та видатків бюджетних установ  у повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ у відповідності з встановленими діючим законодавством умовами оплати праці і розміром мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами, та послуги зв’язку, не  допускаючи простроченої заборгованості із зазначених видатків.
12.4. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по бюджетній установі, виходячи із обсягів призначень, затверджених у додатку 6.
13. Додатки  до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14. Дане рішення вступає в дію з 1 січня 2012 року та діє до 31 грудня 2012року.
15.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань планування  бюджету, фінансів, охорони здоров’я та соціального захисту  (Лядська).

Міський голова                                                     М.О. Мартинов
Категория: Каталог статей / Публичные документы / Рішення міської ради | Добавил: Administrator (29-12-2011, 05:24) | Просмотров: 939