Главная » Новости
Інформація про аналіз надходжень податків та зборів до виконавчого комітету міської ради за 9 місяців 2011 року

У звітному періоді до міського бюджету надійшло  податків та зборів  у сумі  2679368,71 грн. при річному плані з урахуванням внесених змін на 2011 рік 3748090,00 грн., або  71,5%. Помісячний розпис доходів  за 9 місяців виконано на 97%. В  порівнянні  з минулим роком виконання склало 132,5% за рахунок  збільшення відсотків  надходжень до місцевого бюджету.

Загальний фонд     

До доходів загального фонду відносяться такі види податків та зборів, як податок на доходи, плата за землю, державне мито,  місцеві податки та збори, адміністративні штрафи та інші надходження. У звітному періоді фактично надійшло 2412160,47грн. до річного плану з урахуванням внесених змін на 2011 рік 3437200,00 грн.

Помісячний розпис доходів  за 9 місяців  2011 року виконано  по таких видах податків та зборів:
- податку на доходи найманих працівників  на 117%  (при плані 674400,00грн. фактично отримано 790198,39 грн.);
- орендної плати за землю з юридичних осіб  на 108% (при плані 230600,00грн.  фактично отримано 248204,16грн.)
- земельному  податку  з фізичних осіб на 269% (при плані 8600,00грн.  фактично отримано 23118,40грн.)
- адміністративним штрафам та іншим санкціям на 675,7% (при плані 700,00грн.  фактично отримано 4318,00грн.)
У звітному періоді не забезпечено виконання плану по:
-  податку  на доходи фізичних осіб — шахтарів  на  80%   ( при плані 1179200,00 грн. фактично отримано 942065,27 грн.);
- орендної плати за землю з фізичних осіб  на 88% (при плані 116000,00грн.  фактично отримано 101850,52грн.)
- земельному  податку з юридичних осіб на 88% (при плані 312200,00грн.  фактично отримано 275492,84грн.)
- місцевим податкам і зборам на 85% (при річному плані 18500,00 грн.  фактично отримано 15727,93грн.);
- державному миту на 84% (при річному плані 200,00 грн. фактично отримано 168,21грн.).
         По податку на доходи найманих працівників план перевиконано до помісячного розпису доходів  за 9 місяців  на 115798,39грн. В порівнянні зі звітним періодом минулого року надходження податку з доходів фізичних осіб збільшилися на 43,6%, або на 240057,50 грн., які пояснюються  зростом заробітної плати.
По орендної плати за землю з юридичних осіб  за 9 місяців 2011 року надійшло 248204,16 грн. при річному плані 310000,00грн., або 80%. До помісячного розпису доходів за 9 місяців виконання склало 108%, або перевиконання становить 17604,16грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися надходження на 104206,25грн. Причиною збільшення надходжень по орендної плати за землю з юридичних осіб  є збільшення ставок орендної плати за земельні ділянки з 01.01.2011 року згідно рішення міської ради від 28.12.2010 № 6/3-26 "Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки у новій редакції” . та  зі зміни  Бюджетного кодексу України
По земельному податку з фізичних  осіб  за 9 місяців 2011 року надійшло 23118,40 грн. при річному плані 10000,00 грн., або 231%. До помісячного розпису доходів за 9 місяців виконання склало 269%, або перевиконання становить 14518,4грн. План було перевиконано  у зв’язку з тим, що на рахунок земельного податку з фізичних осіб було сплачено податок з приватних підприємців, які ще не оформили договори оренди. В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися надходження на 12928,00грн. у зв’язку зі змінами Бюджетного кодексу України.
По земельному податку з юридичних  осіб  за 9 місяців 2011 року надійшло 275492,84 грн. при річному плані  422000,00грн.,  До помісячного розпису доходів за 9 місяців виконання склало 88%, або недовиконання становить 36708,00грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року  збільшилися  надходження  на  91863,00грн. у зв’язку зі змінами Бюджетного кодексу України.
По орендної плати за землю з фізичних осіб  за 9 місяців 2011 року надійшло 101850,52 грн. при річному плані 158000,00грн., або 64%. До помісячного розпису доходів за 9 місяців виконання склало 88%, або недовиконання становить 14150,00грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися надходження на 60254,00грн. Причиною збільшення надходжень по орендної плати за землю з фізичних осіб  є збільшення ставок орендної плати за земельні ділянки з 01.01.2011 року згідно рішення міської ради від 28.12.2010 № 6/3-26 "Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки у новій редакції” . та  зміни Бюджетного кодексу України
   По місцевим податкам та зборам за 9 місяців 2011 року надійшло 15727,93 грн. при річному плані 25000,00грн., або 63%. До помісячного розпису доходів за 9 місяців виконання склало 85%, або недовиконання становить на  2773,00 грн. Недовиконання плану надходжень по даному збору пояснюється тим, що його введення забезпечено з 01.03.2011 року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  зменшилися на  8356,00грн. у зв’язку зі змінами Бюджетного кодексу України.
По державному миту  у звітному періоді надійшло 168,21грн. при річному плані 200,00грн., або 84%.Основними причинами зменшення надходжень є зменшення нотаріальних актів та нерівномірність надходжень на протязі року.

Спеціальний фонд

          До доходів спеціального фонду відносяться такі види податків та зборів, як збір за першу реєстрацію транспортного засобу, податок з власників транспортних засобів, збір  за  впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим  та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, збір за забруднення навколишнього природного середовища , екологічний податок та інші. 
            По збору за першу реєстрацію транспортного засобу за 9 місяців 2011 року при річному плані 6000,00 грн. фактично отримано 451,62грн., або 11% .План  за 9 місяців  виконано на 9% Недовиконання плану надходжень пояснюється відсутністю чіткої податкової бази для планування надходжень.
По збору за  впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим  та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах при плані  за 9 місяців 14900,00 грн. надійшло 17994,78 грн. План  за 9 місяців  перевиконано на 21%.
            По збору за забруднення навколишнього природного середовища фактично на-   дійшло 41808,59грн.,  при річному плані 700,00 грн. Перевиконання склало 41108,59грн. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 55132,00грн. у зв’язку з введенням в дію нового Податкового кодексу  України.
По екологічному податку  у звітному періоді  при плані 92000,00грн.  фактично надійшло 77469,63грн., або 84 % недовиконано на суму 14531,00грн. у зв’язку з введенням в дію цього податку з  другого кварталу 2011 року. Станом на 01.10.2011 року підприємства міста мають заборгованість по екологічному податку. Основний боржник є ДП "Орджонікідзевугілля” шахта Вуглегірська.
            Поєдиному податку за 9 місяців 2011 року отримано 115401,27грн. при плані 104900,00грн., або 110%. Перевиконання плану склало 10504,00грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку збільшилися на 4396,00грн., або на 4%. Збільшення надходжень відбулося по суб`єктам підприємницької діяльності фізичним особам: по причині збільшення кількості найманих працівників та переходу суб`єктів підприємницької діяльності з одного виду діяльності на інший.

Спеціаліст ІІ категорії                                                                                  С.А. Сансудинова

Категория: Новости | Добавил: Administrator (21-10-2011, 10:28) | Просмотров: 1838