Главная » Статические страницы
ПОРЯДОК забезпечення доступу до публічної інформації у Вуглегірській міській раді

ПОРЯДОК
забезпечення доступу до публічної інформації у Вуглегірській міській раді
та її виконавчих органах

1. Загальні положення

1.1. Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Вуглегірській міській раді та її виконавчих органах (далі - Порядок) регулює питання обнародування публічної інформації й забезпечення права заявника (фізичної, юридичної особи, об`єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб`єктів владних повноважень) на доступ до публічної інформації, що перебуває у Вуглегірській міській раді та її виконавчих органах.
1.2. Доступ до публічної інформації, що перебуває у Вуглегірській міській раді та її виконавчих органах забезпечується шляхом:
1.2.1. Систематичного й оперативного обнародування інформації на веб-сайті виконавчих органів Вуглегірської міської ради, або будь-яким іншим способом.
1.2.1 Надання інформації за запитами на інформацію.

2. Обнародування публічної інформації, що перебуває в Вуглегірській міській раді та її виконавчих органах

2.1. Обнародуванню підлягає наступна інформація, що перебуває в Вуглегірській міській раді та її виконавчих органах:
2.1.1. Інформація про міську раду, її виконавчі органи (організаційна структура, мета, повноваження, основні завдання, фінансові ресурси).
2.1.2. Нормативно-правові й інші акти (крім внутрішньо-організаційних), прийняті міською радою, виконавчим комітетом міської ради; проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, що підлягають обговоренню.
2.1.3 Перелік послуг, які надаються міською радою, її виконавчими органами, умови їх одержання.
2.1.4. Порядок доступу до публічної інформації (порядок складання й подачі запиту на інформацію, система обліку й види інформації, що перебуває в Вуглегірській міській раді та її виконавчих органах).
2.1.5. Порядок денний засідань міської ради і її виконавчого комітету.
2.1.6. Інформація про знаходження місць для роботи з документами з метою одержання інформації.
2.1.7. Інформація про депутатів міської ради й посадових осіб виконавчих органів міської ради.
2.1.8. Графік прийому громадян депутатами міської ради; міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради; перелік підприємств, організацій, установ, які перебувають у сфері підпорядкованості міській раді.
2.2. Обнародуванню не підлягають:
2.2.1. Внутрішньо-організаційні документи (резолюції, доповідні, службові, пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії й ін.), пов`язані з напрямками діяльності міської ради і її виконавчих органів, процесами розробки і прийняття рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради і розпоряджень міського голови.
2.2.2. Розпорядження міського голови, що регламентують діяльність виконавчих органів міської ради, а також з кадрових питань.
2.2.3. Документи з кадрових питань.
2.2.4. Документи бухгалтерського обліку і звітності.
2.2.5. Інформація про фізичну особу, яка стосується її особисто, зокрема про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, дата і місце народження, тощо.
2.3. Обнародування публічної інформації
2.3.1. Інформація, що підлягає обнародуванню, публікується на веб-сайті виконавчих органів Вуглегірської міської ради або будь-яким іншим способом.
2.3.2 Строки обнародування публічної інформації:
- інформація, що підлягає обнародуванню, публікується не пізніше 5 робочих днів від дня затвердження (прийняття) документа, що містить публічну інформацію;
- проекти нормативно-правових актів, які підлягають обговоренню обнародуються, не пізніше чим за 20 робочих днів до дати їхнього розгляду з метою прийняття.

3. Надання інформації за запитами.

3.1. Запит на одержання публічної інформації подається до міської ради на міського голови в усній або письмовій формі (поштою, факсом, електроні поштою, нарочним) і підлягає в день надходження попередньому розгляду й реєстрації.
3.2. Строк виконання інформаційного запиту становить не більше 5 робочих днів від дня його реєстрації.
У випадку якщо в запиті заявник указує, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і волі громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин від дня його одержання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду інформації.
У випадку, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку, строк надання відповіді продовжується до 20 робочих днів головою міської ради на підставі доповідної записки виконавця, що подається протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту, з обґрунтуванням необхідності продовжені строку виконання та одночасним інформуванням заявника.
3.3. Письмовий запит на одержання публічної інформації складається в довільній формі та повинен в обов`язковому порядку містити:
3.3.1. Ім`я (найменування) особи, що запитує інформацію.
3.3.2. Адреса заявника (поштова або електронна пошта).
3.3.3. Контактний телефон заявника (якщо такий є).
3.3.4. Назву, реквізити або зміст документа, що запитується (загальний опис).
3.3.5. Підпис заявника й дату (у випадку подачі запиту в письмовому виді нарочним або поштою).
Якщо вищевказана інформація в запиті відсутня, міська рада вправі відмовити в наданні інформації, про що дається обґрунтована відповідь заявникові протягом 5 робочих днів від дня реєстрації запиту.
3.4. У випадку подачі запиту в усній формі, загальним відділом забезпечується оформлення запиту на паперовому носії зі слів заявника із вказівкою інформації, позначеної в п. 3.3. даного Порядку. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа вказується прізвище спеціаліста, що оформив запит, його контактний номер телефону й підпис.
3.5. У випадку якщо заявник з поважної причини (інвалідність, обмежені фізичні можливості та ін.) не може самостійно оформити запит у письмовому вигляді, запит оформлюється спеціалістами загального відділу міської ради. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа вказується прізвище спеціаліста що оформив запит, його контактний номер телефону й підпис. Також спеціаліст зобов`язаний зробити заявникові копію оформленого запиту.
3.6. Після реєстрації запит розглядається міським головою, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради у відповідності до Інструкції з діловодства і після розгляду передається на виконання посадовій особі (особам) виконавчих органів міської ради, зазначеній у резолюції.
3.7. Після видачі документа на виконання спеціалістами загального відділу міської ради вноситься доручення в систему документообігу із вказівкою реквізитів запиту, прізвища виконавця, дати виконання.
3.8. Відповідь на інформаційний запит, підписаний міським головою, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради реєструється.
У випадку, якщо відповідь на інформаційний запит за станом на 12-00 контрольної дати виконання запиту не передана на реєстрацію й відправлення у загальний відділ міської ради, начальник або спеціаліст відділу, відповідальний за контроль, сповіщає про це доповідною запискою на ім`я керуючого справами виконавчого комітету міської ради про порушення строку розгляду інформаційного запиту. Керуючий справами виконавчого комітету міської ради доводить вищевказану інформацію до відома міського голови.
3.9. У випадку якщо міська рада, її виконавчі органи не володіють запитуваною інформацією і не зобов`язані володіти нею у відповідності зі своїми повноваженнями, виконавець документа, зазначений у резолюції, готовить за підписом міського голови лист на адресу власника інформації (якщо він відомий) і відповідь заявникові про переадресування його запиту та відправляє запит протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту.
Якщо власник інформації не відомий, виконавець у вищевказаний строк готовить за підписом міського голови відповідь заявникові із вказівкою причин, по яких надати інформацію не можливо.
3.10. Робота з особами, що звернулися із запитом про надання виписок з документів, фотографування, копіювання, сканування інформації або ін., відбувається в будинку Вуглегірської міської ради начальником загального відділу міської ради або спеціалістом, що заміщає його відповідно до посадових обов`язків, у наступному порядку.
При зверненні особи з проханням надати виписку, сфотографувати, копіювати, сканувати інформацію або ін., що перебуває в міській раді, оформляється запит відповідно до п.п. 3.3.-3.5. даного Порядку, що передається керуючому справами виконавчого комітету міської ради.
Керуючий справами виконавчого комітету міської ради дає доручення посадовій особі міської ради підготувати копії документів, по яких зроблений запит, і передати їх начальнику загального відділу міської ради.
Після ознайомлення з документами спеціаліст загального відділу міської ради робить запис у журналі обліку робіт з надання виписок, фотографування, копіювання, сканування інформації із запитів на інформацію (форма журналу додається).

4. Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб

4.1. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчих органів міської ради з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником міському голові або в суд.

Категория: Статические страницы | Добавил: (30-11--0001, 00:00) | Просмотров: 308