Главная » Статические страницы
Інформація про фінансові ресурси м. Вуглегірська на 2012 рік

Інформація про фінансові ресурси м. Вуглегірська станом на 2012 рік

І. Соціально-економічний стан м. Вуглегірська

Місто Вуглегірськ є промислово розвинутим  містом, яке входить до бюджету міста Єнакієве. В структурі промисловості переважає вугільна галузь.  Сумарна частка цієї галузі у загальному обсязі промислового виробництва складає близько 95%.
У місті працює  сільськогосподарське підприємство „Октябрьське”.           
Показники міського бюджету на 2012 рік розраховані виходячи з положень Бюджетного кодексу України в новій редакції, Податкового кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік”, основних завдань бюджетної політики, визначених Декларацією цілей та завдань бюджету на 2012 рік, схваленою Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2010 № 315, а також з урахуванням змін до деяких інших законодавчих актів.
Методологічною основою формування між бюджетних відносин і обчислення розрахункових показників міського бюджету, як і в попередні роки, є Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами.
Для обчислення кошика доходів місцевого бюджету на 2012 рік застосовуються індекс відносної податкоспроможності, методи екстраполяції та експоненти, які дозволяють більш точно врахувати динаміку тенденції податкоспроможності місцевого бюджету, а також показник стимулювання для місцевого бюджету, обсяг доходів якого нарощується щороку. Крім того, для обчислення доходів місцевого бюджету вперше застосовано коефіцієнт впливу нарахованого фонду оплати праці по регіону.
При формуванні обсягу доходів міського бюджету на 2012 рік враховано фактичні надходження за 2009-2011 роки.

 

ІІ. Оцінка доходів міського бюджету на 2012 рік

Обсяг доходної частини  Вуглегірського міського бюджету на 2012 рік   прогнозується у сумі 4553,400 тис.грн. та складається із загального та спеціального фондів.

 

1. Загальний фонд

            Доходи загального фонду міського бюджету встановлені в обсязі 4177,000 тис.грн., які сформовані з :
- доходів, що  закріплюються за бюджетом місцевого самоврядування
та враховуються при визначенні обсягу  міжбюджетних  трансфертів                     3308,000 тис.грн.
- доходів, що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних  трансфертів                                                                                         869,000  тис.грн.

    1. Доходи , що закріплюються за бюджетом місцевого самоврядування та  враховуються  при визначенні міжбюджетних трансфертів

       Відповідно до статей 64, 65, Бюджетного кодексу України доходи міського бюджету, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування   та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок:
- 25% податку на доходи фізичних осіб, що сплачується на території міста, крім  фіксованого податку на доходи від підприємницької діяльності, який згідно із статтею 69 Бюджетного кодексу України відноситься до складу доходів, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів;
- державного мита в частині, що належить відповідним бюджетам.

Податок на  доходи фізичних осіб

   На податок на доходи фізичних осіб у складі міського бюджету припадає 79%. На 2012 рік податок на доходи фізичних осіб заплановано у сумі 3307,700 тис.грн.
При обчисленні прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб враховані   ставки податку, а також суми податкової соціальної пільги, обчисленої виходячи з прожит-кового мінімуму для працездатної особи, передбаченого законодавством на 1 січня 2012 року у розмірі 1073 грн.
Надходження інших платежів, віднесених до закріплених доходів міського бюджету, розраховані згідно з діючим законодавством та фактичних надходжень за попередні роки у таких обсягах:

- державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам – 0,300 тис.грн.

1.2. Доходи, що не враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Доходи міського бюджету, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, встановлені у сумі 869,000 тис.грн. виходячи з фактичних надходженнь вказаних платежів за 2009-2011 роки з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства.

У складі цих доходів згідно зі статтею 69 Бюджетного кодексу України враховані:
- плата за землю                                                                                               842,500  тис.грн.
- адміністративні штрафи                                                                                2,000 тис.грн.
- збір за провадження деяких видів підприємницької  діяльності              24,500 тис.грн.

 
Плата за землю

            Плата за землю є основним податком доходів, що не враховується при визначенні  обсягу міжбюджетних трансфертів. Обсяг доходів плати за землю на 2012 рік встановлено  згідно з діючим законодавством, на підставі фактичних надходжень у 2011 році.
Прогнозні надходження плати за землю в міський бюджет у 2012 році складуть 842,500 тис.грн.        

2. Спеціальний фонд

         До доходів спеціального фонду зараховуються платежі, визначені статтею 69,71 Бюджетного кодексу України та статтею  Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік”.
Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2012 рік встановлені у сумі  376,400 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 148,800 тис.грн.

            Доходи спеціального фонду міського бюджету в розрізі джерел заплановані у наступних обсягах:

        1. Надходження до бюджету розвитку міського бюджету у сумі               148,800 тис.грн. 
які включають:
-  єдиний податок                                                                                                 148,800 тис.грн.

2. 50% збору за першу реєстрацію транспортного засобу                                  0,500 тис.грн.

  3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
в частині провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим  газом на стаціонарних, малогабаритних
і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах                                 24,500 тис.грн.

4. Власні надходження бюджетних установ, що утримуються
за  рахунок  міського бюджету                                                                               2,500 тис.грн.

5. Екологічний податок в розмірі 50%                                                                  200,000 тис.грн.

6. 50% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства  про охорону навколишнього природного середови-
ща внаслідок господарської та іншої діяльності                                                     0,100 тис.грн.

            Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.          

В И Д А Т К И

            Видаткову частину бюджету м.Вуглегірська на 2012 рік планується затвердити у сумі 4553,400 тис.грн., у тому  числі  видатки загального фонду бюджету у сумі  4177,000 тис.грн.:
Контрольна цифра на утримання апарату управління 010116 „Органи місцевого самоврядування” по м.Вуглегірськ  у 2012 році складає 473,400 тис.грн., додатково за рахунок II кошику доходів виділено 127,700 тис.грн. Затверджено на сесії міської ради 601,100 тис.грн.

            В бюджеті забезпечена в повному обсязі мінімальна потреба в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці:
- впровадження в 2012 році нових розмірів мінімальної заробітної плати   з 01.01.2012  – 1073 грн., з 01.04.2012 – 1094 грн., з 01.07.2012 – 1102 грн., з  01.10.2012 – 1118 грн.              з  01.12.2012 – 1134 грн.;
- встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менше мінімальної заробітної плати, на рівні мінімальної заробітної плати;
- індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення”.
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по галузях "Органи місцевого самоврядування”, збільшені на коефіцієнти, які враховані Міністерством фінансів України при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на 2012 рік, у тому числі:
- на оплату водопостачання і водовідведення та інших комунальних послуг та енергоносіїв – 1,112;
- на оплату електроенергії – 1,2;
- на оплату природного газу – 1,4846.
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів  складає у сумі 741,300 тис.грн.
Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів у сумі 2834,600 тис.грн.

Видатки спеціального фонду бюджету у сумі 376,400 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 148,800  тис.грн.
з них:

- бюджет розвитку в сумі 148,800 тис.грн.,
За рахунок коштів бюджету розвитку  планується придбання оргтехніки для апарату органів місцевого самоврядування на суму 20,000 тис.грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку заплановано  реконструкція системи опалення в виконкомі Вуглегірської міської ради  у сумі 128,800 тис.грн.

- власні надходження бюджетних установ в сумі 2,500 тис.грн.,

-  субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 225,100 тис.грн.

Головний бухгалтер                                                                                               І.М.Ященко

Категория: Статические страницы | Добавил: (30-11--0001, 00:00) | Просмотров: 452